Velkommen til Kreds84, Skovbo

I ønskes alle en glædelig JUL

  samt lykkebringende NYTÅR  

 

 5. Februar 2015 Generalforsamling 19:00 i Klubhuset

7-8. Februar kursus for trænere og udvalgsmedlemmer

(Klubhuset og træningspladsen kan ikke benyttes denne weekend)

14. Februar Forårsindskrivning 10:00 til 13:00

 

2. April Skærtorsdagskue (afventer godkendelse af HB)